Wypożyczamy sprzęt!

Witamy serdecznie! (ENG below)

Nasz klub jest wciąż nieczynny. To potrwa do odwołania zaistniałej sytuacji. Jest dla nas bardzo ważne, abyście nie stracili formy fizycznej. Z tego względu na naszej stronie FB są publikowane treningi bez użycia sprzętu trzy razy w tygodniu. 

Od dzisiaj wprowadzamy możliwość wynajmu sprzętu sportowego! Umów się już dzisiaj!

 1. Wall ball 190 zł kaucja + koszt wypożyczenia 20 zł/tydzień 
 2. Speed rope (skakanka) 70 zł kaucja + koszt wypożyczenia 20 zł/tydzień
 3. Poręcze paralletes 150 zł kaucja + koszt wypożyczenia 30 zł/tydzień
 4. Hantle 150 zł kaucja + koszt wypożyczenia 20 zł/tydzień (jedna sztuka) 10-45 kg. 
 5. Kettlebell 200 zł kaucja + koszt wypożyczenia 30 zł/tydzień
 6. Sztanga + 6 ciężarów typu bumper 1200 zł kaucja + 50 zł/tydzień
 7. Sztanga + 8 ciężarów typu bumper 1200 zł kaucja + 60 zł/tydzień
 8. Sztanga + 10 ciężarów typu bumper 1200 zł kaucja + 70 zł/tydzień

*kaucja zwrotna; tylko gotówka.

Kontakt: manager@atletagdansk.pl    

Hello everyone!

Our club is still closed. It will take some time until the situation will not change. We know that you don’t want to lose your fitness level. It is also very important for us and for this reason we sharing you trainings without using equipment whitch you can find on our facebook.

From today we introduce the possibility of renting sports equipment! Contact us!

 1. Wall ball 190 zł deposit + rental cost 20 zł/week 
 2. Speed rope 70 zł deposit + rental cost 20 zł/week
 3. Parallettes 150 zł deposit + rental cost 30 zł/week
 4. Dumbbell 150 zł deposit + rental cost 20 zł/week (each) 10-45 kg. 
 5. Kettlebell 200 zł deposit + rental cost 30 zł/week
 6. Barbell + 6 bumper plates 1200 zł deposit + rental cost 50 pln/week
 7. Barbell + 8 bumper plates 1200 zł deposit + rental cost 60 pln/week
 8. Barbell + 10 bumper plates 1200 zł deposit + rental cost 70 pln/week

*refundable deposit; cash only.

Contact: manager@atletagdansk.pl